Catawba

Individual Game-by-Game Summaries


 

Games Played

 

##  Player  gp/gs  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
35  A.Adams   7/-  XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...  
28  J.Addison   12/11  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
92  CJ Barksdale   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
54  S.Bartlett   11/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
33  J.Beaman   7/1  ...   ...   ...   XXX   XXX   START  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
36  R.J. Beaty   6/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
90  T.Bembry   12/11  START  START  START  START  START  START  START  START  START  XXX   START  START 
6   B.Brown   12/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX   XXX  
73  T.Buck   12/11  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  XXX   START 
3   D.Burgess   9/4  START  ...   ...   ...   START  XXX   START  XXX   XXX   START  XXX   XXX  
65  C.Cain   11/2  XXX   START  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX  
85  T.Cain   3/1  XXX   START  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
21  C.Carpenter   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
64  K.Castillo   7/6  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   START  START  START  START  START  START 
58  M.Covert   4/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...  
56  M.Dandridge   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
89  C.Diaz   2/1  ...   ...   XXX   START  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
18  J.Dress   3/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...  
37  J.Edwards   10/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
10  T.Evans   12/11  START  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
48  R.Flippin   7/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
82  T.Frobeen   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
97  W.Grogan   8/-  ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
99  J.Hemingway   9/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...  
51  D.Holder   2/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
47  C.Hollandsworth  12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
84  A.Humphries   11/1  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX  
41  A.Hunt   11/10  START  START  START  ...   XXX   START  START  START  START  START  START  START 
23  DJ Jackson   9/1  START  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
20  W.Jackson   2/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
26  D.James   4/-  ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...  
93  J.Jean   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
44  CJ Jones   10/-  ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
45  K.Kitchens   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
50  J.Lackey   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
19  D.Lawrence   11/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   START  XXX   XXX  
88  H.Lee   9/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...  
16  J.Lee   12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
25  C.Littlejohn   12/8  XXX   START  START  START  START  START  XXX   START  START  XXX   START  XXX  
70  L.McCormick   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
27  M.McDaniel   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
72  D.Morgan   6/2  XXX   START  START  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX  
43  J.Moses   11/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
94  M.Mosley   1/-  ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
14  M.Motley   12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
22  M.Ogletree   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
74  TJ Olsen   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 

##  Player  gp/gs  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
7   J.Osinskie   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
71  T.Pangburn   11/11  START  ...   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
40  M.Peppers   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
78  S.Porter   3/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...  
9   I.Price   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
24  N.Richardson   11/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
30  E.Robinson   11/1  XXX   START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
13  G.Rose   11/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX  
31  J.Rowland   12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
53  Q.Sands   8/4  START  ...   XXX   START  START  START  XXX   XXX   ...   ...   XXX   ...  
11  M.Sheehan   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
87  A.Slusser   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
8   E.Smart   11/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   START 
80  B.Smith   12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
39  J.Story   3/-  ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
1   C.Tarrats   12/10  START  START  START  START  START  XXX   START  START  XXX   START  START  START 
95  D.Walker   2/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
98  R.Watts   7/-  XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...  
4   K.West   12/9  START  XXX   START  START  START  START  START  START  XXX   START  XXX   START 
91  T.Whitehead   4/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
12  G.Williams   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
15  Ja.Williams   5/1  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   START  ...   ...   ...  
17  Ju.Williams   11/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
2   C.Woodard   12/12  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 

 

Total Tackles Game-by-Game

 

TOTAL TACKLES  ua-a  total  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
J.Lackey LB  51-30  81  4-3   6-4   4-4   8-3   3-0   4-3   8-2   3-1   3-6   1-2   4-1   3-1  
M.Peppers LB  39-36  75  2-6   3-2   1-1   4-2   5-3   6-5   4-5   1-0   2-2   2-6   5-4   4-0  
T.Evans LB  46-25  71  4-3   1-0   2-2   3-2   7-1   6-3   1-2   2-1   4-3   6-3   4-5   6-0  
CJ Barksdale DL  42-28  70  2-1   0-2   1-3   4-2   6-0   6-4   4-4   5-1   3-1   3-5   5-3   3-2  
K.Kitchens LB  46-19  65  6-1   0-1   4-3   3-2   6-1   2-0   6-1   4-1   5-2   4-3   2-3   4-1  
C.Carpenter DB  48-16  64  3-1   3-1   4-1   2-3   8-0   3-2   4-0   7-0   5-3   4-2   2-3   3-0  
J.Jean DL  21-34  55  1-0   0-2   4-8   0-2   4-1   1-1   2-3   1-1   2-6   4-5   2-4   0-1  
J.Addison DB  43-11  54  2-0   3-1   5-3   2-1   5-1   2-1   4-0   6-1   5-1   -   8-2   1-0  
C.Woodard DB  28-24  52  5-3   1-3   1-1   3-4   2-0   3-5   3-2   5-1   0-1   1-3   0-1   4-0  
M.McDaniel DB  30-11  41  2-3   3-1   0-2   5-1   2-0   0-1   3-0   4-0   1-2   5-1   2-0   3-0  
T.Bembry DL  16-19  35  1-0   1-3   2-5   2-2   3-0   0-3   -   0-1   4-1   -   3-3   0-1  
E.Robinson LB  12-10  22  2-1   0-2   3-1   -   -   -   0-2   DNP   3-3   -   2-1   2-0  
R.J. Beaty LB  13-3  16  2-2   5-0   1-1   DNP   3-0   1-0   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
D.Lawrence DB  15-1  16  1-0   3-1   1-0   1-0   1-0   1-0   1-0   3-0   DNP   2-0   -   1-0  
J.Rowland DB  7-7  14  1-0   0-1   -   1-0   -   -   -   -   0-2   1-4   1-0   3-0  
J.Edwards DB  6-2  1-0   DNP   DNP   1-0   1-0   -   2-0   1-0   -   0-1   0-1   -  
DJ Jackson DB  4-3  2-0   DNP   DNP   1-0   1-1   0-1   -   -   -   0-1   -   DNP  
J.Moses LB  5-2  1-0   -   DNP   -   -   -   0-1   1-1   1-0   -   2-0   -  
M.Motley DB  4-2  1-1   1-0   -   -   -   -   -   -   0-1   -   1-0   1-0  
N.Richardson LB  0-5  DNP   0-1   -   -   -   0-1   -   -   0-2   -   0-1   -  
T.Whitehead DL  2-2  2-1   0-1   -   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
A.Adams DB  2-1  -   -   DNP   -   DNP   -   1-0   1-1   -   DNP   DNP   DNP  
B.Brown  1-2  1-1   -   -   0-1   -   -   -   -   -   -   -   -  
CJ Jones LB  0-3  DNP   0-3   DNP   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
G.Williams  1-1  -   -   -   1-1   -   -   -   -   -   -   -   -  
M.Ogletree DB  1-1  DNP   1-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
B.Smith  1-1  -   -   0-1   -   -   -   -   1-0   -   -   -   -  
Ju.Williams DB  1-1  -   -   -   DNP   -   -   -   -   -   1-0   0-1   -  
S.Bartlett  1-1  1-1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   DNP  
H.Lee DL  1-1  -   0-1   -   -   -   -   -   1-0   -   DNP   DNP   DNP  
J.Hemingway DL  2-0  -   -   DNP   -   2-0   -   -   -   -   DNP   -   DNP  
R.Watts DL  1-1  -   0-1   DNP   -   DNP   -   1-0   -   -   DNP   DNP   DNP  
G.Rose  1-0  1-0   -   -   -   -   -   -   -   DNP   -   -   -  
C.Tarrats  1-0  -   1-0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
D.Burgess  1-0  -   DNP   DNP   DNP   -   -   -   1-0   -   -   -   -  
C.Hollandsworth  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0   -   -  
J.Lee DB  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0   -   -  
C.Littlejohn  0-1  0-1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
K.West  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0  
W.Grogan DL  0-1  DNP   DNP   DNP   DNP   -   -   -   -   -   -   0-1   -  
E.Smart  0-1  0-1   -   -   -   -   -   -   -   DNP   -   -   -  

 

Rushing/Receiving Game-by-Game

 

RUSHING  no-yds/td  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
C.Littlejohn RB  190-977/5  14-57/1  27-192/1  14-76/0  20-96/0  16-70/1  12-20/1  11-40/0  15-71/1  21-152/0  21-100/0  18-102/0  1-1/0 
M.Sheehan QB  157-694/12  6-14/0  11-38/1  16-39/1  10-34/0  8-88/0  22-92/0  15-113/1  18-101/2  10-67/3  10-12/1  21-106/3  10--10/0 
D.Burgess RB  82-461/2  5-10/0  DNP  DNP  DNP  8-13/0  3--2/0  9-73/1  20-149/1  16-135/0  10-37/0  5-30/0  6-16/0 
E.Smart RB  60-239/1  1-2/0  15-86/1  10-35/0  7-31/0  5-39/0  8-11/0  4-16/0  0-0/0  DNP  1--1/0  3-6/0  6-14/0 
G.Williams WR  2-66/1  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  2-66/1 
J.Dress QB  9-38/0  7-31/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0/0  2-7/0  DNP  DNP  DNP 
C.Tarrats WR  7-33/0  1-2/0  0-0/0  3-33/0  1-5/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1--5/0  0-0/0  1--2/0 
D.James RB  3-18/0  DNP  2-16/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  1-2/0  DNP  DNP  DNP 
B.Brown WR  4-2/0  1-0/0  0-0/0  0-0/0  1-2/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-2/0  0-0/0  0-0/0  1--2/0  0-0/0 
G.Rose WR  3-1/0  0-0/0  0-0/0  1--2/0  0-0/0  1-3/0  0-0/0  0-0/0  1-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
TEAM  12--63/0  2--19/0  2--10/0  1--4/0  DNP  2--11/0  3--9/0  DNP  1--5/0  0-0/0  0-0/0  1--5/0  DNP 

RECEIVING  no-yds/td  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
C.Tarrats WR  40-442/1  1--1/0  5-62/0  2-16/0  2-13/0  0-0/0  0-0/0  2-77/0  2-7/1  1-0/0  5-85/0  6-80/0  14-103/0 
G.Williams WR  17-266/2  2-9/0  1-6/0  2-14/1  2-28/0  3-66/0  0-0/0  2-27/1  0-0/0  0-0/0  1-22/0  1-36/0  3-58/0 
K.West WR  24-253/2  0-0/0  2-19/0  3-9/0  0-0/0  1-16/1  0-0/0  1-17/0  4-62/0  3-23/0  2-28/0  0-0/0  8-79/1 
B.Smith WR  21-250/1  3-22/0  1-49/1  2-30/0  4-29/0  1-8/0  1-12/0  2-8/0  2-14/0  2-38/0  0-0/0  0-0/0  3-40/0 
B.Brown WR  16-153/1  2-14/0  1-13/0  2-54/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  2-11/0  2-9/0  3-44/1  1--4/0  3-12/0 
D.Burgess RB  14-91/1  1-3/0  DNP  DNP  DNP  1-2/0  0-0/0  2-5/0  2-17/0  0-0/0  2-38/1  0-0/0  6-26/0 
C.Littlejohn RB  8-44/0  0-0/0  1-5/0  2-22/0  1--3/0  0-0/0  1-0/0  0-0/0  1-2/0  0-0/0  1-17/0  1-1/0  0-0/0 
G.Rose WR  5-42/0  0-0/0  0-0/0  2-1/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-14/0  1-20/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1-7/0 
E.Smart RB  9-35/0  2-1/0  1-14/0  1--1/0  3-13/0  1-3/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1-5/0 
A.Hunt TE  3-18/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-3/0  0-0/0  2-15/0  0-0/0 
J.Osinskie TE  2-17/0  0-0/0  0-0/0  2-17/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Ja.Williams WR  2-10/0  0-0/0  0-0/0  1-1/0  1-9/0  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0/0  DNP  DNP  DNP 
A.Humphries TE  1-9/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1-9/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 


 

Return Stats Game-by-Game

 

PUNT RETURNS  no-yds  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
C.Tarrats   14-82  2--3  2-10  1-1  4-46  2-11  2-18  1--1 
E.Smart   1-6  1-6  DNP 
M.McDaniel   1-0  1-0 
G.Rose   4--6  3--2  1--4  DNP 

KICK RETURNS  no-yds  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
B.Brown   20-405  3-74  1-23  2-17  4-80  2-55  3-64  1-26  1-18  3-48 
K.West   5-87  2-31  2-44  1-12 
G.Rose   4-69  4-69  DNP 
G.Williams   2-16  1-16  1-0 
CJ Jones   1-9  DNP  DNP  1-9 
J.Rowland   1-0  1-0 

INT. RETURNS  no-yds  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
C.Woodard   5-34  1-0  1-0  1-0  2-34 
M.McDaniel   3-143  3-143 
C.Carpenter   2-8  1-8  1-0 
K.Kitchens   1-90  1-90 

FUMBLE RETURNS  no-yds  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
W.Jackson   1-22  1-22  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
J.Addison   1-12  1-12 


 

Sacks Game-by-Game

 

SACKS  ua-a  total  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
K.Kitchens LB  11-2  13  1-5   1-5   1-9   -   1-5   -   1-6   3-21   2-17   1-16   -   2-13  
J.Lackey LB  4-1  1-10   -   -   -   -   -   1-8   -   1-4   -   1-5   1-13  
M.Peppers LB  4-0  1-15   -   -   2-13   -   -   -   -   1-5   -   -   -  
CJ Barksdale DL  2-0  -   -   -   -   -   -   -   1-5   -   1-6   -   -  
J.Jean DL  2-0  -   -   1-5   -   -   -   -   -   -   1-2   -   -  
T.Evans LB  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-3  
J.Addison DB  1-0  -   1-7   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
C.Woodard DB  1-0  -   -   -   -   1-4   -   -   -   -   -   -   -  
H.Lee DL  1-0  -   -   -   -   -   -   -   1-5   -   DNP  DNP  DNP 
R.Watts DL  0-1  -   1-5   DNP  -   DNP  -   -   -   -   DNP  DNP  DNP 

 

Tackle For Loss Game-by-Game

 

TACKLES FOR LOSS  ua-a  total  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
K.Kitchens LB  21-4  23.0  3.0-17   0.5-5   2.0-12   1.0-5   2.0-9   2.0-16   1.0-6   3.5-27   3.5-22   2.5-19   -   2.0-13  
J.Lackey LB  11-3  12.5  1.0-10   1.0-3   0.5-0   1.0-1   1.0-1   0.5-2   3.0-13   1.0-1   0.5-4   -   2.0-7   1.0-13  
T.Evans LB  5-3  6.5  1.0-4   -   -   -   -   2.5-8   -   0.5-6   1.5-5   -   -   1.0-3  
CJ Barksdale DL  5-2  6.0  -   -   -   1.5-4   2.0-11   0.5-0   -   1.0-5   -   1.0-6   -   -  
M.Peppers LB  5-1  5.5  1.5-17   -   -   2.0-13   -   1.0-1   -   -   1.0-5   -   -   -  
M.McDaniel DB  5-0  5.0  -   1.0-1   -   1.0-2   -   -   -   -   1.0-4   1.0-2   -   1.0-12  
J.Jean DL  3-1  3.5  -   -   1.5-6   -   -   -   -   -   -   2.0-3   -   -  
C.Carpenter DB  2-3  3.5  -   -   -   1.0-2   -   -   -   1.0-3   0.5-2   -   1.0-4   -  
T.Bembry DL  2-2  3.0  -   -   -   1.5-1   1.0-1   0.5-3   -   -   -   -   -   -  
C.Woodard DB  2-1  2.5  -   -   -   -   1.0-4   1.0-1   -   -   -   0.5-0   -   -  
E.Robinson LB  2-0  2.0  -   -   1.0-1   -   -   -   -   DNP  1.0-2   -   -   -  
D.Lawrence DB  2-0  2.0  -   -   -   -   -   -   1.0-1   -   DNP  1.0-3   -   -  
J.Addison DB  1-0  1.0  -   1.0-7   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
D.Burgess  1-0  1.0  -   DNP  DNP  DNP  -   -   -   1.0-3   -   -   -   -  
H.Lee DL  1-0  1.0  -   -   -   -   -   -   -   1.0-5   -   DNP  DNP  DNP 
T.Whitehead DL  0-1  0.5  0.5-3   -   -   -   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
R.Watts DL  0-1  0.5  -   0.5-5   DNP  -   DNP  -   -   -   -   DNP  DNP  DNP 
E.Smart  0-1  0.5  0.5-12   -   -   -   -   -   -   -   DNP  -   -   -  
R.J. Beaty LB  0-1  0.5  0.5-13   -   -   DNP  -   -   -   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 

 

Fumbles Game-by-Game

 

FUMBLES  no-lost  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
M.Sheehan QB  3-0  1-0  1-0  1-0 
C.Littlejohn RB  3-2  1-1  1-0  1-1 
G.Rose WR  2-1  2-1  DNP 
E.Smart RB  1-1  DNP  1-1 
D.Burgess RB  1-1  DNP  DNP  DNP  1-1 
G.Williams WR  1-1  1-1 
TEAM  1-0  1-0  DNP  DNP  DNP 

FUMBLES FORCED  number  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
C.Carpenter 
J.Lackey 
K.Kitchens 
T.Evans 
M.Motley 
M.McDaniel 
M.Peppers 
J.Rowland 
CJ Barksdale 

FUMBLES RECOVERED  number  wolves   dav   c-n   wu   nby   lc   mh   uncp   bc   tc   lr   tu  
K.Kitchens 
T.Evans 
J.Lackey 
CJ Jones  DNP  DNP 
J.Addison 
J.Jean 
M.Peppers 
W.Jackson  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
E.Robinson  DNP 
CJ Barksdale 


 

Passing Game-by-Game

 

#11 M.Sheehan  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
West Georgia  11-22-2  50.0  48  11  1-1  50.15 
Davidson  12-24-2  50.0  168  49  1-11  105.88 
Carson-Newman  19-24-0  79.2  163  57  2-22  149.97 
Wingate  14-37-1  37.8  98  15  1-9  54.68 
Newberry  7-12-0  58.3  95  44  0-0  152.33 
Limestone  2-6-1  33.3  12  12  0-0  16.80 
Mars Hill  10-23-0  43.5  148  55  0-0  111.88 
UNC Pembroke  14-19-0  73.7  133  25  0-0  149.85 
Brevard  9-15-0  60.0  73  25  1-10  100.88 
Tusculum  14-24-0  58.3  234  39  1-9  167.73 
Lenoir-Rhyne  11-16-1  68.8  128  36  3-16  123.45 
Tuskegee  38-47-2  80.9  305  31  4-27  133.87 
TOTALS  161-269-9  59.9  1605  57  14-105  113.09 

#4 K.West  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Wingate  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
Tuskegee  1-1-0  100.0  25  25  0-0  310.00 
TOTALS  1-2-0  50.0  25  25  0-0  155.00 

#18 J.Dress  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Brevard  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
TOTALS  0-1-0  0.0  0-0  0.00